Czym jest proces oczyszczania ścieków? Jakiego rodzaju etapy pojawiają się w czasie tego procesu? Co jest najważniejsze?

Kategorie Poznaj
Oczyszczanie ścieków jest niezbędne, dzięki czemu nasze otoczenie może być zachowane w czystości. Dobra oczyszczalnia jest obowiązkowa wszędzie tam, w jakim żyją ludzie. Bardzo trudno sobie wyobrazić normalne funkcjonowanie bez jej działania. Dość często o tym nie myślimy, gdyż są one niewidzialne, lecz każdy z nas powinien wiedzieć, jak działają. Jak wygląda więc zasada funkcjonowania oczyszczalni ścieków?

Klasyczne oczyszczalne ścieków dają sobie radę ze ściekami w czasie trzech następujących po sobie etapów. Pierwszy jest etap mechaniczny, który eliminuje wszystkie ciała stałe, nierozpuszczalne które są zawieszone w wodzie. W czasie tego etapu pojawiają się tego typu procesy jak cedzenie, filtrowanie, sedymentacja i flotacja. Dzięki temu wydzielone zostają ze ścieków zanieczyszczanie w postaci ciał stałych, takie jak ziemia, piasek, czy zawiesiny opadające.

ścieki

Autor: NATT-at-NKM
Źródło: http://www.flickr.com

W czasie pierwszego etapu wykorzystuje się tzw. odświeżanie ścieków. Można je dzięki temu napowietrzyć w trakcie przepuszczania przez kanały dopływowe i piaskowniki. Kolejny etap jest biologiczny, który zachodzi w środowisku wodnym. Polega na utlenianiu, to znaczy spalanie na mokro. Tlenowe bakterie, określane również aerobowymi, są do tego procesu niezbędne. W tlenowych warunkach taki proces oczyszczania polega na adsorpcji na powierzchni mikroorganizmów substancji organicznych czy substancji, jakie są rozpuszczone z danego ścieku.

Zaintrygował Cię nasz opis? Jeżeli tak, to przejdź do kolejnego artykułu i czytaj dalej udrażnianie rur poznań o tym, co bardzo Cię zajmuje.

Skupiska mikroorganizmów tworzą błony biologiczne, ale jednocześnie postać czynnego osadu. Takie zatrzymane nieczystości są utleniane, zapewniają dwutlenek węgla oraz wodę.

Reszta jest asymilowana i później stosowana do przyrostu mikroorganizmów. W ten sposób właśnie działają przemysłowe oczyszczalnie ścieków, lecz uzupełniłem będzie jeszcze proces chemiczny oczyszczania – zdecydowanie więcej odnajdziesz pod tym adresem. Polega to na wprowadzeniu do wody silnych utleniaczy, np. chloru czy dwutlenku chloru. Należy jednakże potwierdzić, że w zdecydowanej większości krajów, także w Polsce, do tego celu wykorzystuje się chlor gazowy, a rzadziej wspomniany we wcześniejszym fragmencie dwutlenek chloru lub ozon. Chemiczne oczyszczanie najlepiej wspomaga oczyszczanie mechaniczne, a to wszystko za pomocą działania koagulantów – więcej na Ścieki pomieszane są z roztworem koagulantu, a to powoduje, iż mogą tworzyć kłaczki wodorotlenku glinu lub żelaza.

Szalenie nam przyjemnie, że ten tekst wywarł na Tobie pozytywne uczucie. Mamy zamiar namówić Cię do kolejnej strony – tam można zobaczyć tu (https://wuko-adamczak.pl/pogotowie-kanalizacyjne/) świeże wątki.

Absorbują zanieczyszczenia, które zawarte są w ściekach, przyspiesza to proces sedymentacji zawiesin w osadniku. Tego rodzaju metody chemiczne wykorzystuje się do usuwania ze ścieków substancji, które nie ulegają biologicznemu rozkładowi. Odnoszą się one do koagulacji, sorpcji i chlorowaniu. Takie chlorowanie sprawia, że bakterie chorobotwórcze są unieszkodliwiane. To niezwykle istotne podczas tego całego procesu.