Możliwości, jakie dają organizacje pożytku publicznego

Kategorie Ciekawostki,Nasze dziecko
Termin organizacje pożytku publicznego na początku użyto w Polsce na początku stycznia 2004 r. Praca tych organizacji jest właściwa wobec ustawy dotyczącej działalności pożytku publicznego oraz o wolontariacie. Wszystkie organizacje pożytku publicznego muszą prowadzić działalność pożytku publicznego. Nie ma jednak przymusu posiadania przez organizacje pożytku publicznego, prowadzące działalność pożytku publicznego, statusu organizacji pożytku publicznego. Powodem tego jest fakt, że definicja działalności pożytku publicznego jest bardziej obszerna niż wspomniane organizacje pożytku publicznego. Status ten może zostać nadany organizacji pozarządowej, jednak partie polityczne i przypisane do nich fundacje jak i inne stowarzyszenia też mogą taki stopień otrzymać.Przekazywanie 1 procentu podatku na cele charytatywne

Dzięki wyżej wymienionemu statusowi, który może być odebrany wyłącznie na drodze sądowej, otrzymuje się dużo przywilejów. 1 procent podatku może być przekazywany konkretnej organizacji przez wszystkie osoby fizyczne. Do wysłania pieniędzy w formie 1% podatku powinno się dokonać odpowiedniego wpisu w deklaracji PIT za 2013. Co roku rośnie liczba osób, które ochoczo wysyłają na cele charytatywne 1 procent podatku. Już w 2011 roku liczba osób, które zechciały oddać swój 1 procent podatku na opp, przekroczyła 10 milionów.

Najistotniejsze formularze pit 2013

przeanalizuje się rozliczenie roczne pit 2013 zwłaszcza powinno się zdecydować na odpowiedni formularz. Przede wszystkim stosuje się formularze PIT-36L, PIT-37 i PIT-38. Rozliczenie roczne pit 2013, wypełniane przez osoby zatrudnione każdego roku, niezmiennie wiele osób ma za skomplikowane. Najtrudniejsze podczas wypełniania rozliczenia pit 2013 jest wybór alternatywnych załączników. Wiele osób głowi się nad tym, w którym zeznaniu rozliczyć np. zasiłek (zobacz osoba bezrobotna zasiłek) chorobowy przedsiębiorcy. Odpowiedź na wiele istotnych pytań odnaleźć można przede wszystkim w Internecie, na odpowiednich forach tematycznych.

Fundacja NaRatunek

Źródło: Fundacja NA RATUNEK