Inspekcja władz – prawo i obowiązek wyborców

Kategorie Na świecie
W każdym demokratycznym kraju istnieje grupa osób, która nim rządzi. Ludzie ci zostali powołani przez obywateli w wolnych wyborach izgadzając się na swoją nominację, zobligowali się do służenia społeczeństwu a także ojczyźnie.

link

Autor: Garry Knight
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie z duchem radzieckiej maksymy „ufaj, ale sprawdzaj” ważne jest by od czasu do czasu kontrolować ich działania. Kontrola działań rządzących, czym jest i kto się nią zajmuje? Wyróżnić można następujące rodzaje kontrolowania władzy: kontrola społeczna i kontrola działań władz. Społeczna kontrola poczynań rządzących to obywatelski monitoring sprawowania władzy przez rządzących a także administrację. Po co się to odbywa? Przede wszystkim po to, by ulepszyć ich sposób działania i dać poczucie odpowiedzialności i sprawczości społeczeństwu. Tą inspekcję może sprawować każdy – jednostki, dziennikarze, grupy mieszkańców oraz organizacje społeczne.

W ramach państwowej kontroli władzy działają takie organizacje jak: Najwyższa Izba Kontroli oraz regionalne izby obrachunkowe. Ich działania znacznie różnią się od tych kontroli obywatelskiej: zmuszeni są oni działać tylko w zakresie nadanych im uprawnień. Obywatelska kontrola, za sterami której znajdują się obywatele, ma większe możliwości. Mogą urządzać protesty, pochody, naciskać na przedsięwzięcia rządzących. Kontrolą rządzących zajmują się też sygnaliści. W odróżnieniu od kontroli obywatelskiej i państwowej, znajdują się oni wewnątrz sfery rządzącej. Funkcjonują oni poprzez zgłaszanie nieprawidłowości, które są w miejscu ich pracy.

Ludzie

Autor: Grant Wickes
Źródło: http://www.flickr.com
Kontrola władz, czyli działanie w interesie publicznym

Uznawanie, że monitorowanie władzjest tylko w powinności wyspecjalizowanych komórek jest nieprawidłowe. Dlaczego? Każdy z nas widzi nieprawidłowości jakimi kierują się będący u władzy oraz administracja. Z tego powodu należy na nie reagować, zainteresować się, zapytać o przyczyny, zaproponować rozwiązanie lub poszukać kogoś, kto mógłby przyczynić się do poprawy stanu rzeczy, po to by uniknąć ich w przyszłości i poprawić ich funkcjonowanie. Kontrolowanie władz należy potraktować jak prawo jak a także obowiązek wszystkich obywateli.