Konsultacje społeczne – konwersacja rządu z wyborcami

Kategorie Na świecie
Każdy obywatel winien mieć prawo decydowania o zmianach zachodzących niedaleko jego obszaru zamieszkania. Ma taką szansę pośrednio, wybierając przedstawicieli władzy, którzy będą w jego imieniu administrować jakimś terytorium. Podejmowane przez nich decyzje powinny być jednak bezustannie konsultowane z podatnikami aby osiągnąć możliwie najlepszy rezultat.

Ludzie w mieście

Autor: Franklin Heijnen
Źródło: http://www.flickr.com
Konsultacje społeczne – pośrednik pomiędzy władzą a obywatelem

Konsultacje społeczne (konsultacje społeczne) są formą rozmowy władzy z podatnikami. Jest to proces w którym rząd ujawniają swoje plany mieszkańcom. Obejmuje to władzę każdego stopnia. Od rządu lokalnego po centralny. Konsultacje społeczne nie służą jednak jedynie ukazaniu planów oraz gotowych rozwiązań. Celem konsultacji jest wymiana poglądów oraz pomysłów między reprezentantami rządu a obywatelami, oraz osiągnięcie wspólnego frontu. Końcowa decyzja należy jednak do rządu, który powinien rozpatrzeć postulaty a także potrzeby mieszkańców. Na dyspozycję mogą wpływać takie czynniki jak dostępny budżet czy też fizyczna niemożność stworzenia jakiejś propozycji.

Konsultacje społeczne – okoliczność do zacieśnienia międzysąsiedzkich relacji

Konsultacje społeczne prowadzone przez władze niższego stopnia (dzielnicy, gminy, miasta) to wyśmienita okazja do nawiązania znajomości z ludźmi, z którymi być może mijamy się często na ulicy. Ma to dobre oddziaływanie jeżeli chodzi o atmosferę panującą wśród osób zamieszkujących dane miejsce. Może też podnieść bezpieczeństwo w okolicy. Bezdyskusyjnie lepiej mieć świadomość w jakim otoczeniu się mieszka.

Ludzie

Autor: New Zealand Tertiary Education Union
Źródło: http://www.flickr.com
Konsultacje społeczne – opłaca się wziąć w nich udział

Warto poświęcić swój czas na wzięcie udziału w organizowanych konsultacjach społecznych. Przede wszystkim dotyczą one życia obywateli. Jest to dostateczna przesłanka do tego, żeby stać się ich częścią. Jest to okazja do wysłuchania planów, które mają być zrealizowane. Jest to także okazja do wymiany poglądów z resztą obywateli czy też ekspertami oraz przekonania ich do swoich poglądów lub też zmiany własnych. Jest to też okazja do nawiązania nowych znajomości i zacieśnienia sąsiedzkich więzów.