Jakiego rodzaju dokładnie prawa przysługują jakiemukolwiek pacjentowi w Polsce?

Kategorie Bez kategorii
Respektowanie praw pacjenta tyczy się wszystkich osób, które z racji swojego zawodu mają z nim dowolny kontakt. Tyczy się to tak zarządu m.in. przychodni, lekarzy czy choćby m.

in. pielęgniarki.

W rzeczywistości każdy pacjent ma swe prawa, które są ustalone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o finansowanych ze środków publicznych czy świadczeniach mających związek ze zdrowiem. Są one też podane w ustawie o Prawach Pacjenta, a również w ustawie o placówkach opieki zdrowotnej czy też przez Rzecznika Pacjenta. W świetle takich przepisów pacjent ma prawo do określonych usług medycznych, które będą odpowiadać aktualnej wiedzy medycznej. Ma zatem prawo do korzystania z kompetentnej oraz opartej na medycznych kryteriach opieki lekarskiej i listy osób oczekujących, oczywiście wyłącznie w sytuacji ograniczonej dostępności do usług medycznych. Ponadto każdy pacjent posiada prawo do drugiej opinii medycznej. Do najbardziej istotnych praw wlicza się także prawo do bezzwłocznego udzielenia usług zdrowotnych w sytuacji pojawienia się niebezpieczeństwa dla życia albo zdrowia.
pacjent

Autor: Ted Eytan
Źródło: http://www.flickr.com
W wypadku pojawienia się wątpliwości, pacjent ma prawo zażądać, aby jego lekarz zaczerpnął opinii innego lekarza, albo nawet zwołał konsylium lekarskie, natomiast pielęgniarka lub położna zasięgnęła porady innej pielęgniarki lub położnej.

Pamiętaj, że możesz odszukać dane na omawiany wątek, zatem kliknij w odnośnik oraz przeczytaj tu wiadomości, które będą Ci potrzebne.

Zarówno żądanie, jak i ewentualną odmowę trzeba odnotować w dokumentacji medycznej. Oczywiście pacjent posiada poza tym prawo do zapoznawania się ze swą dokumentacją medyczną.

Ma też prawo do zapoznawania się z rodzajem oraz zakresem usług medycznych, które się go tyczą. Wszystkie informacje powinny być podawane w prostej postaci, która będzie dla niego całkowicie zrozumiała.