Dbajmy o środowisko niezależnie, czy chodzi o miejsce pracy, czy miejsce zamieszkania

Kategorie Bez kategorii
Dbanie o ochronę środowiska, to podstawa, jeżeli chcemy, by kolejne pokolenia mogły żyć i podziwiać piękne krajobrazy, które i my mamy dane oglądać. Zaniedbania w tym zakresie są jednak nadal duże. Z jednej strony wszędzie nagłaśnia się potrzebę ochrony środowiska, z drugiej ludzie niekoniecznie przestrzegają chociażby podstawowych zasad z tym związanych. Tymczasem dbanie o środowisko powinno stać się nawykiem każdego z nas.

O tym, że ochrona środowiska jest istotna powinniśmy też mówić w miejscach pracy. Rzecz jasna, w każdej firmie prowadzi się typowe szkolenia bhp, jednakże dotyczą one zazwyczaj głównie kwestii bezpieczeństwa. Tymczasem warto udostępniać także dla swoich pracowników szkolenia z zakresu ochrony środowiska, i to nie tylko na obszarze zakładu pracy.
las

Autor: Kopp
Źródło: Kopp
Gospodarka odpadami szkolenie (kurs dekorowania tortów online) ma na celu zaznajomienie pracowników z kwestiami z zakresu norm obowiązujący w przypadku gospodarki odpadami. Na takich szkoleniach uczestnicy są informowani na temat tego jakie są możliwe rozwiązania, które poprawiają jakość kontrolowania odpadów na obszarze firmy, jak je magazynować i składować, czy gdzie zgłaszać wszelkie naruszenia prawa w tym zakresie. Rzecz jasna, zwykle na tego typu szkolenia zapisywani są pracownicy wyższego szczebla, odpowiedzialni za kierowanie w firmie, jednak warto, by tego typu wiedzę mieli wszyscy pracujący, zwłaszcza, jeśli zakład pracy ma ciągle do czynienia z różnego typu odpadami – czytaj o szkoleniach Akademii EcoMS.

Pamiętajmy, że za ochronę środowiska odpowiedzialny jest każdy z nas. Nie ma od tej reguły ustępstwa. Od najmłodszych lat musimy uczyć maluchy, by dbały o swoje otoczenie i sami powinniśmy im dawać w tym kierunku dobry przykład. Niestety, niekiedy zaniedbujemy tego typu kwestie. W domach nie segregujemy śmieci, choć obecnie jest to już unormowane prawnie i określone jako nasz obowiązek, nie stosujemy ekologicznych rozwiązań np. w zakresie ogrzewania domu czy jeśli chodzi o recykling rzeczy. Rzecz jasna, zakres świadomości w tym zakresie jest dziś znacznie większy niż jeszcze kilka lat temu, jednak wciąż w wielu mieszkaniach nie stosuje się tych najprostszych, a jednocześnie niezwykle skutecznych zasad. Z tego też względu ważna jest pod tym względem odpowiednia edukacja i nieustanne przypominanie.