Wymogi w przewozie żywności – przydatne urządzenia

Kategorie Bez kategorii
Spedycja żywności jest jednym z ważniejszych elementów łańcucha spożywczego przez wzgląd na pełnioną funkcję. Firmy spożywcze korzystają w głównej mierze z transportu drogowego ze względu na jego mobilność a także funkcjonalność. Dlatego warto zaprezentować rozwiązania wykorzystywane dla poszczególnych rodzajów produktów spożywczych oraz typy najczęściej występujących form transportu.

zbiorniki

Autor: U.S. Department of Agriculture
Źródło: http://www.flickr.com
Forma transportu powinna być właściwa do produktów, jakie mają być przemieszczane. Główne grupy mieszczą artykuły pochodzenia zwierzęcego, takie jak: drób, mięso, jajka, mleko lub towary mieszane, zawierające składniki pochodzenia zwierzęcego i produkty pochodzenia roślinnego, tj.: mąka, syropy, ziarna zbóż. Podgrupa podziału towarów obejmuje wyroby przewożone luzem, czy w opakowaniach jednostkowych względnie zbiorczych. Zależnie od grupy i podgrupy przemieszczanych produktów istnieją specyficzne wymagania, jakie powinny być spełnione, żeby zapewnić bezpieczeństwo żywności .Dość szczególną formą transportu jest przewóz mleka, gdzie przepisy definiują, iż w chwili dotarcia do przedsiębiorstwa przeznaczenia temperatura mleka nie może przekraczać +10°C.

Niezmiernie istotnym elementem jest także podtrzymanie odpowiedniej higieny cystern. Z kolei specyficznymi wymaganiami obwarowane są ładunki w cysternach substancji o znacznej gęstości to jest tłuszcze czy czekolada. W przypadku tego typu produktów najważniejsze są wymogi fabrykanta co do temperatury przewozu a także zbiornik (przejrzyj produkcja zbiorników ciśnieniowych na stronie www.hmlnosewicz.pl) kwasoodporny – jak ten. Takowe cysterny powinny być oznakowane w wyraźnie zauważalny jak też nieścieralny sposób. W przypadku artykułów pochodzenia zwierzęcego najczęściej stosowaną formą transportu są izotermy jak też chłodnie.

Przedsiębiorca powinien zgodnie z wymogami przepisów ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego otrzymać numer weterynaryjny. Nadany numer weterynaryjny pozwala na prowadzenie działalności związanej z łańcuchem artykułów zwierzęcych. Przewóz przez wzgląd na właściwości towarów pochodzenia zwierzęcego jest bardzo wymagającym. Powierzchnia towarów pochodzenia zwierzęcego jest podatna na fizyczne zanieczyszczenia zewnętrzne, jak też mikrobiologiczne związane z brakiem podtrzymania właściwych warunków temperatury w trakcie załadunku bądź przewozu.