Ekologiczne rolnictwo – założenia, cele, zasady

Kategorie Poznaj
Rolnictwo ekologiczne jest to metoda gospodarzenia zmniejszająca zależność od nakładów zewnętrznych poprzez aktywizowanie biologicznych mechanizmów wytwórczych w obszarze gospodarstwa. Ekologiczne rolnictwo ogranicza radykalnie stosowanie preparatów wytworzonych albo przetworzonych chemicznie, nawet jeśli będą to analogi substancji występujących w naturze.

styl

Autor: Reynaers Polska
Źródło: Reynaers Polska
fitness club

Autor: Skagerak Denmark
Źródło: Skagerak Denmark
Założeniem tego systemu jest naśladownictwo procesów zachodzących w naturalnych ekosystemach – tak jeżeli chodzi o aspekt jakościowy (typ wprowadzanych do obiegu substancji), jak i ilościowy (pułap intensywności). Nie ma uniwersalnie wiążącej definicji ekologicznego rolnictwa, system ten od początku (ok.1970) samodefiniuje się przez wyznaczniki, zatem dozwolone preparaty a także metody produkcji.
Szczegółowe wyznaczniki produkcyjne służą realizacji trzech podstawowych celów rolnictwa ekologicznego, będą to: zachowanie dużego poziomu próchnicy warunkującej żyzność gleby, podtrzymanie równowagi biologicznej w środowisku produkcji dzięki pielęgnowaniu bio-rozmaitości, samowystarczalność paszowo-nawozowa, zatem dążenie do zamknięcia obiegu materii w gospodarstwie przez równoważenie produkcji roślinnej i zwierzęcej. W ekologicznym rolnictwie, w samoregulujących się ciągach naturalnych powstają płody rolnicze o dużej jakości biologicznej, współmiernej z jakością surowców czerpiących z naturalnych ekosystemów.

Integralną cząstką kryteriów produkcji rolnej jest przestawianie na strategię ekologiczną, zatem konieczny okres wykorzystywania wyznaczników w gospodarstwie przed przyznaniem statusu eko-rolniczego po raz pierwszy.

Czy wpisy zaprezentowane na tej witrynie projektowanie ogrodów opole w pełni Cię uszczęśliwiły? Sądzimy, że tak. Jednak, jeżeli pragniesz więcej, to najedź tutaj.

Okres przekształceń trwa zasadniczo 2 lata i ma przyczynić się do rozkładu pozostałości stosowanych przedtem środków agrochemicznych a także sprzyjać osiąganiu stabilności ekologicznej . Wyznaczniki rolnictwa ekologicznego to nie wyłącznie wymogi dotyczące uprawy roślin jak też chowu zwierząt, system obejmuje też przetwórstwo surowców eko (dystrybutor żywności ekologicznej – https://www.bioplanet.pl)-rolniczych oraz wytyczne znakowania towarów przeznaczonych do obrotu.

W rolnictwie ekologicznym przydać się może także opryskiwacz plecakowy, którym rozpryskiwać będziemy naturalne środki osłony roślinek. W uprawie roślinek newralgiczne znaczenie będzie mieć należycie zaplanowany płodozmian o paroletniej rotacji, z uczestnictwem roślin motylkowatych.