Kształcenie nauczycieli w Polsce

Kategorie Ciekawostki,Nasze dziecko

Autor: STABILO

Zawód nauczyciela to stanowisko niezwykle ważne i potrzebne. Wiąże się z wielką odpowiedzialnością, gdyż to w szczególności od nauczycieli zależy poziom edukacji młodych pokoleń, a więc przyszłość społeczeństw. Osoby te muszą więc mieć odpowiednie warunki do pełnienia funkcji, a także posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności.

Oczekuje się więc, by pracownicy oświaty nie tylko pełnili swoją funkcję poprzez nauczanie innych, ale także sami się dokształcali, stale podnosili swoje kwalifikacje.

Przeczytaj bez obaw ten udostępniony poniżej wpis. Opisuje on pokrewną tematykę, zatem z pewnością też będzie według Ciebie interesujący.

W tym celu organizowane są specjalne kursy dla nauczycieli, organizowane przez wyspecjalizowane instytucje w różnych miastach, choć najpopularniejsze są kursy dla nauczycieli w Krakowie czy Warszawie. Kursy takie mogą odbywać się w sposób „tradycyjny”, lub też drogą internetową. niewątpliwym tych ostatnich jest możliwość dokształcania się we własnym domu, co ostatnimi czasy bywa niezwykle oczekiwanym czynnikiem. Zakres tematyczny takich kursów jest niezwykle rozległy, obejmuje praktycznie wszystkie umiejętności niezbędne do pracy z młodzieżą. Dokształcanie nauczycieli można podzielić na trzy zasadnicze etapy: pierwszy, polegający na przystosowaniu przyszłego pedagoga do podjęcia nauczania w szkole; drugi, czyli wspieranie młodego nauczyciela w początkach pracy oraz trzeci – stałe kształcenie i podnoszenie umiejętności podczas zatrudnienia.

Organy zajmujące się kształceniem pedagogów

Dzieci w szkole

Autor: 0Odyssey0
Źródło: http://www.sxc.hu

Podstawową organizacją powołaną do tego celu jest ośrodek doskonalenia nauczycieli z. W Polsce działają 43 placówki tego typu, można je znaleźć w każdym większym mieście, a podlegają one Ministerstwu Edukacji Narodowej. Zajmują się organizowaniem kursów, szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów, konkursów skierowanych do pracowników oświaty i innych. Większa część z tych instytucji dysponuje własną biblioteką (w tym często zbiorami cyfrowymi), zajmuje się także wydawaniem publikacji periodyków, tworzeniem programów nauczania dla określonego przedmiotu szkolnego itd. Inną z form urządzanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli są targi edukacyjne, adresowane do wszystkich osób związanych w jakiś sposób z edukacją, a więc dla pedagogów, uczniów, rodziców uczniów oraz przedstawicieli szkół poszczególnych szczebli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *