Ocena okresowa – rodzaje i metody przeprowadzania

Kategorie Ciekawostki
Oceny okresowe pracowników to dziś powszechny sposób pomiaru ich umiejętności, ale również oszacowania tego jakie przymioty pracowników są wartościowe na konkretnym stanowisku. Jak pokazują badania tylko nieco ponad 10% makro przedsiębiorstw i korporacji nie korzysta z tego typu metod kontroli

System oceny pracowników gwarantuje nam przestrzenny zarys osoby , która została przyjęta na dane (zobacz zakup bazy danych) stanowisko. Pracodawca jest w stanie uzyskać informacje dotyczące potencjału pracowników. Taki system podnosi efektywność wykonywanej pracy oraz zmniejsza ewentualne zwolnienia. za sprawą wprowadzenia takiego sposobu jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie wynagrodzenie do zaangażowania oraz rezultatów realizowanej pracy. System pozwala na maksymalne wykorzystanie predyspozycji oraz dyspozycyjności pracownika. Pracownik posiada szansę selekcji subiektywnej drogi promocji w stosunku od tego, w czym jest biegły. System oceny pracowników nie jest pożyteczny tylko dla zwierzchników, ale także dla samych ocenianych. znają jak plasuje się ich wydajność i nad jakimi aspektami muszą jeszcze popracować. Mając świadomość swoich słabości mogą je niwelować..

Następnym sposobem, aby ocena pracownika przebiegła sprawnie jest ocena 180 stopni. Jest ona niezwykle podobna do tej opisywanej powyżej, rozróżnia się głównie wykluczeniem w nagromadzaniu opinii klientów oraz przełożonego. Tu zazwyczaj dane – czytaj w serwisie – o podwładnym zbiera się przez wywiady ze współpracownikami jak również głównym szefem..Ocena pracownika jest też osiągalna dzięki technice jaką jest technika wydarzeń krytycznych. Tutaj zbiera się informacje na temat sukcesów i potknięć ocenianego w danym czasie. Dzięki temu menager ma najlepszy obraz całkowitych dokonań pracownika.

Ocena pracowników może być bezpośrednia lub pośrednia. Często zdarza się, że do organizacji zapraszane są jednostki zewnętrzne zajmujące się kompleksową diagnozą zatrudnionych. Mamy możliwość okresowego oceniania wydajności pracowników, miesięczną, roczna lub kwartalną w zależności od priorytetów zarządu. Najważniejsze aspekty oceny pracowniczej. Taką kwalifikację możemy podzielić na elementy: osobowościowe, zachowawcze, efektywnościowe oraz kwalifikacyjne.

To z jakiej metody korzysta dane przedsiębiorstwo zależy od profilu działania oraz potrzeby w konkretnym czasie. Najczęściej taka ocena pracownika stosowana jest raz w roku i głównie od jej rozstrzygnięcia zależy premia lub awans danego pracownika. Wyniki ocen pozwalają również na ich weryfikację. Te wiadomości pozwalają podjąć odpowiednie decyzje o przydzieleniu na przykład kolejnych warsztatów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *