Certyfikacja organizacji takich jak ISO, GMP oraz TCO

Kategorie Poznaj,Zdrowa dieta
grunty rolne - slider

Autor: DeaPeaJay
Źródło: flickr.com/photos/deapeajay/

Jednym z terminów, który można niejednokrotnie usłyszeć w ostatnich latach, jest certyfikacja. Wiąże się ono ściśle z przyznawaniem certyfikatów produktom przez określone firmy. Powszechnie rozpoznawalne skróty nazw instytucji to ISO, GMP oraz TCO. Nadanie określonemu towarowi certyfikatu jest gwarancją jego nieszkodliwości oraz spełniania przez niego określonych wymagań.Oczekiwania te określa również prawo. Z terminem certyfikacji wiąże się wiele innych, do których należy ISO 13485, czyli symbol jednego z certyfikatów. Po wstąpieniu Polski w szeregi Unii Europejskiej przyjęto także jej regulacje w kwestii certyfikacji. Jednym z najważniejszych pojęć związanych z tematem jest oznakowanie CE (kontynuuj), odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa, eliminowania chorób oraz ochrony środowiska.Ekologia

Często dyskutowanym w ostatnich latach tematem jest kwestia typów rolnictwa. Rośnie w siłę tak zwane rolnictwo ekologiczne, które opiera się na używaniu tylko naturalnych sposobów. Podobnie jak ekologiczny chów zwierząt, ten rodzaj rolnictwa jest sprzeciwem wobec stosowania środków chemicznych i niezgodnych z naturą. Następnym tematem, takżełączącym się z szeroko pojętą ekologią, a dyskutowanym bardzo często jest kwestia źródeł energii. Tak zwane odnawialne źródła energii chwalone są ze względu na ich nieszkodliwość dla środowiska naturalnego. Do rodzaju źródeł zalicza się między innymi wiatr oraz woda. Dla uzyskiwania typu energii buduje się elektrownie wodne, wiatrowe i inne. Tradycyjne sposoby pozyskiwania energii, najczęściej w wyniku spalania, tworzą poważne zagrożenie dla czystości powietrza, wody i gleby.

Bezpieczeństwo żywności

Następnym pojęciem łączącym się z wyżej wymienioną tematyką jest bezpieczeństwo żywności. Określenie to pojawia się również dużo częściej niż przed laty, dyscyplinę tę studiować. Jako że jedzenie stanowi jeden z podstawowych czynników niezbędnych człowiekowi do przeżycia, kwestia niebezpieczeństw w kwestii żywienia i ich usuwanie jest stale aktualna. Z pomiarami i obserwowaniem poziomu bezpieczeństwa żywności wiąże się ściśle termin „certyfikat HACCP”. Dotyczy on oceniania potencjalnych niebezpieczeństw związanych z jedzeniem i wyszukiwania metod ich pozbywania się. certyfikacja (więcej w tym serwisie) odpadach (polecamy przeniesiony tutaj)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *