Trudności w czasie budowy dróg

Kategorie Poznaj
Od bardzo wielu lat budujemy nowe szosy bądź odnawiamy istniejące. Największym jak do tej pory wyzwaniem jest konstrukcja autostrad. Możemy się kłócić o to czy są autostrady nam potrzebne tudzież narzekać na bieg prac, niemniej jednak musimy się zgodzić iż jest to nader trudna praca.

grunt budowlany

Autor: tommy japan
Źródło: http://www.flickr.com
Kłopot wynika z paru czynników. Na etapie projektowania trzeba wziąć pod uwagę takie sprawy jak oddziaływanie przewidywanej drogi na ekologię bądź badania archeologiczne. Później – i to bodajże najtrudniejszy moment na we wstępnej fazie – to ustalenie posiadaczy działek i ich zakup.

Na ogół z przyczyn prawnych ten etap robót zajmuje najwięcej czasu, ale to dopiero początek. Kolejnym krokiem jest przygotowanie specyfikacji fachowej obejmującej wiele specjalistycznych badań, na przykład należy mieć pojęcie z jakiem rodzajem podłoża będziemy mieli do czynienia. Wykonywane są w związku z tym specjalistyczne badania geotechniczne formułujące rodzaj i właściwości techniczne gruntu na jakim ma być przeprowadzona inwestycja. Może się albowiem zdarzyć, że podłoże nie jest stateczne, przykładowo jest grząskie.

Wówczas w opierając się o zrealizowane badania konieczna będzie zagęszczanie gruntu. Obrazowo charakteryzując stabilizacja gruntów to kompresowanie gruntu w taki sposób by osiągnąć założoną w planie gęstość. Modelowo można by to zaprezentować tak: ziemia zachowuje się czasem jak piasek w dziecięcej piaskownicy. Żeby zrobić babkę należy właściwie długo ubijać go tak żeby piasek zachował pożądaną formę. Podobnie będzie w wypadku budowania dróg.

ziemia

Autor: Dimitris Siskopoulos
Źródło: http://www.flickr.com
Najprościej powiedziawszy wzmocnienie gruntu to ubijanie tegoż gruntu. Albowiem procedura ta może wywołać obniżenie pojemności gruntu aby podołać temu kłopotowi stabilizacji podłoża przy budowie drogi do uzupełnienia przypuszczalnych ubytków stosuje się popioły lotne. Odpowiednia reguła definiuje nawet wielkość ziaren które muszą mieć zastosowane popioły lotne a wręcz sposób ich magazynowania. Rzecz jasna stabilizacja gruntu jest szerzej wykorzystywana niż jedynie w konstrukcji szos. Podobne strategie wykorzystywane bywają w konstrukcji budynków (nie są jednak wówczas wykorzystywane popioły lotne lecz inne sposoby uzupełniania podłoży). Istotne by stabilizacja podłoża była efektywna.