Kaizen – ten kto się nie rozwija, ten się cofa

Kategorie Ciekawostki
Potrzeby dzisiejszej gospodarki inspirują spółki do koncepcyjnego działania i pionierskiego podejścia do administrowania. W niedalekiej przeszłości, w niełatwym okresie przemian gospodarczych, polskie firmy, początkowo zasadniczo te powiązane z przemysłem lotniczym i motoryzacją, zaciekawiły się filozofią i metodologią zarządzania Ciągłym Ulepszaniem.

Obecnie filozofia i metodologia zarządzania Ciągłym Ulepszaniem jest prawie wzorcem we wszystkich dziedzinach przemysłu i rozwija się również poza produkcją np. w usługach. Współcześnie jest wiele strategii związanych z polepszaniem procesów zachodzących w przedsiębiorstwach (strona ).

Szkolenie Kazien

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com

Spora część z nich pochodzi z doświadczeń japońskich a także amerykańskich przedsiębiorców. Pojęcie Kaizen, jest znane i dość często wykorzystywane na całym świecie. Dzisiaj, żaden kierownik nie wyobraża sobie rozwoju przedsiębiorstwa bez ciągłego usprawniania procesów.

Kaizen szkolenie, może być dobrym sposobem, ażeby bliżej zobaczyć co kryje się pod terminem filozofii i metodologii zarządzania Ciągłym Ulepszaniem oraz powiązanymi z tą ideologią najważniejszymi elementami w dziedzinie kierowania. Szkolenia dla firm z zakresu Kaizen – japońskiej koncepcji działania, jest bardzo żywotnym kierunkiem (polecamy). Znajomość zasad Continuous Improvement może być niejako sposobem życia, bazującym na działaniu ludzi, którzy dążą do nieustannej poprawy wszelkich procesów, zarówno w sferze biznesowej jak i na gruncie prywatnym.

Dzisiaj wiedza nt. zagadnień ciągłego usprawniania procesów jest oczywistym warunkiem nie tylko wobec kierowników produkcji, ale także liderów czy brygadzistów we wszystkich działach zakładu produkcyjnego. Filozofia i metodologia Kaizen jest oparta na otwartym dialogu pomiędzy menedżerami (zobacz serwis) i pracobiorcami. Według tej koncepcji , szef jest w stanie wyzwolić w pracownikach innowacyjność i poczucia bycia częścią danego przedsiębiorstwa.

Podwładni tymczasem biorą aktywny udział w zarządzaniu zakładem pracy i czynnie uczestniczą w jej rozwoju . Kaizen, to nieustanne usprawnianie wykonywanych obowiązków.