Misja szkoły dialogu kultur

Kategorie Ciekawostki
Najważniejszym założeniem, jakie przyświeca działalności szkoły żydowskiej jest szerzenie wśród uczniów tolerancyjnego stosunku do wszystkich kultur świata oraz szacunku dla różnorodności wyznaniowej. Jest to bardzo ważna i potrzebna działalność, zwłaszcza w Polsce, gdzie wciąż rosną nastroje wrogości do wszystkiego co inne a ma to najczęściej miejsce w środowiskach mało wykształconych, ludzi, którymi bez problemu można manipulować.

Funkcjonowanie tego typu szkół zwykle poparte jest zapleczem szerszym, na przykład działalnością całej fundacji na rzecz równości kulturowej. Szkoła (http://wilanow.varsovia.edu.pl/misja) żydowska jest placówką, która poza krzewieniem tolerancji, dba również o rozwój personalny dzieci, organizując zajęcia dodatkowe, często związane ze sztuką lub religią. Szkoły tego rodzaju realizują podstawę programową ustaloną przed Ministerstwo Edukacji, jednak często rżwnież wzbogacają program właśnie o dodatkowe przedmioty.

dziecko w szkole

Autor: Luis Vidal
Źródło: http://www.flickr.com

Ponadto zwykle program nauczania jest realizowany na podstawie oryginalnych metod, które opracowują poszczególni nauczyciele. Szkoła żydowska uczy szacunku dla symboli religijnych. Koncentruje się na wychowaniu uczniów w nastroju tolerancji. Najważniejsza jest współpraca między uczniami i nauczycielami, od samego początku wspólne inicjatywy stają się sposobem na osiągnięcie sukcesu w przyszłości. Niezmiernie istotne jest, żeby dzieci, które uczęszczają do tego typu szkoły poznawały historię żydowską oraz poznawały żydowską kulturę. Jest duża ilość propagujących i żydowską kulturę organizacji, które dbają o edukację o otwierają tego typu placówki. Poza podstawowymi zajęciami szkolnymi dzieci mają dostęp do dodatkowych zajęć pozaszkolnych, które umożliwiają im rozwijanie swoich zainteresowań. Więcej na: szkoła dialogu Etz

Dzieci uczą się również języka hebrajskiego. Zajęcia prowadzone są często w niewielkich klasach, aby umożliwić dzieciom bezstresową i skuteczną edukację. Często oferta takich szkół wzbogacona jest również o zajęcia z filozofii, zwykle w wersji dla najmłodszych, dzięki czemu uczy się dzieci krytycznego myślenia. Kolejnym atutem chodzenia do takiej szkoły jest niewielka ilość uczniów oraz stała opieka psychologa i pedagoga, która często ma charakter regularnych spotkań z każdym dzieckiem raz w miesiącu lub częściej.