Jednym z mniej popularnych zawodów, a przy tym zaliczanych do bardzo wymagających oraz prestiżowych stał się aktuariusz

Kategorie Na świecie
Wielu ludzi nawet nie słyszało o tak nazywanym zawodzie, a jednak okazuje się że całkiem dobrze się on miewa. Po pierwsze tacy specjaliści są niezbędni w towarzystwach ubezpieczeniowych, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami każde z takich towarzystw powinno mieć powołanego aktuariusza.

Świnka skarbonka

Autor: r. nial bradshaw
Źródło: http://www.flickr.com
Jego podstawowym zadaniem w takich towarzystwach jest przy ubezpieczeniach na życie wycena rezerw (wejdź po więcej), natomiast przy osobowych lub majątkowych wydanie opinii w zeznaniach rocznych. W rzeczywistości w większości firm ubezpieczeniowych pracuje kilku aktuariuszy, którzy tworzą zespół ponoszący odpowiedzialność za wszystkie rzeczy które się wiążą z wycenami ryzyka finansowego. Oprócz tego do zadań aktuariuszy należą kalkulacje ryzyka przy poszczególnych produktach finansowych, wyliczenie progów płynności finansowej i analizy rentowności. Dzięki ich pracy towarzystwa finansowe będą mogły zarządzać wszystkimi produktami finansowymi, czyli najzwyczajniej bezpiecznie prowadzić swój biznes.

Jak już było napisane, aktuariusz należy do zawodów elitarnych, o czym najlepiej świadczy liczba obecnie działających w nim osób – w chwili obecnej będzie to nie więcej niż nazwisk. Pracowanie jako aktuariusz jest obwarowane ścisłymi ograniczeniami. Chętny musi spełniać odpowiednie warunki, to znaczy mieć miejsce zamieszkania na obszarze naszego kraju, ukończyć wyższą uczelnię i nie mieć żadnego wyroku za przestępstwa gospodarcze. Spełnienie tych warunków dopiero umożliwi możliwość zdania egzaminu państwowego, i dopiero po jego odpowiednim przejściu można pracować w tym zawodzie.

A zdanie takiego egzaminu nie jest łatwe, kandydaci będą się bowiem musieli wykazać doskonałymi zdolnościami analitycznymi i doświadczeniem z zakresu finansowej matematyki. Chętnych do wykonywania tej profesji zachęcają zarobki, ubezpieczeniowe firmy sporo są w stanie zapłacić za doświadczonych ludzi, więc raczej nikogo nie powinny dziwić pięciocyfrowe kwoty na przelewie.